Vikingaleden


Är du intresserad av vikingatiden? Av spel och lekar, av skepp och segling, av hantverk, av sagor och berättelser? Då har vi något för dig. Vi är en förening för människor som trivs med att utforska det förflutna genom att leva historien tillsammans.
Hemsidan presenterar vad föreningen är, vad vi gör och hur man kan få reda på mera. Hit söker du dig också för att få reda på lite om vår by Gladhem, vårt vikingaskepp Glad av Gillberga och vårt besökscenter – Värmlands Vikingacenter. Vi talar om vårt program för året, men bara i rubrikform Vill du hålla dig mer uppdaterad skall du besöka föreningens Facebooksida Föreningen Vikingaleden. Det finns också en grupp på Facebook som heter Vikingafränder dit alla är välkomna!

ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ


Historia om Föreningen


Föreningen Vikingaleden startade år 1993. Tanken var bl a att göra en intressant bygd levande genom att använda sig av minnena i landskapet från vikingatiden och närliggande historiska epoker. Det skulle vi först och främst göra genom att bygga ett eget vikingaskepp för att sedan använda för rodder och seglatser. Föreningen har sedan dess utvecklats till att ha en bred verksamhet på land och till sjöss. Under åren har medlemsantalet legat på ca 200 medlemmar.

ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ

I föreningens stadgar sägs att föreningen är både allmännyttig och ideell 

och att sätet ligger inom Arvika och Säffle kommuner. Syftet är formulerat på följande sätt:
Att verka för att sjöleden Vikingaleden med kringliggande bygder i Glafsfjordens och Byälvens vattenområden 

utvecklas som kultur- och turistområde
Att gemensamma satsningar på grundval av en rik forntidshistoria görs för att uppnå aktivitet på kultur- och turistområdet. Exempel på sådana satsningar är byggen av vikingatida skepp, uppbyggnad av forntidshus/-byar samt 

publikarrangemang med forntidshistorien som tema.
Att gagna det arkeologiska och historiska arbetet för att utforska bygdens historia från medeltiden och bakåt.

Att väcka allmänhetens intresse för historia i hembygden, som en resurs i nuet och för bygget av framtiden.
ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ
ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ

Utöver det som särskilt sägs i stadgarna är det viktigt för oss att föra fram en nyanserad bild av den vikingatida vardagen. Det innebär att vi, förstås, inkluderar människor i alla åldrar och av alla kön i vår verksamhet och att vi speglar den fredliga vardagen likaväl som hantverket, handeln och livet ombord på skeppen. Vikingarna var också krigare och kamp med eller utan vapen hör till bilden. Vikingatiden var en tid utan särskilda gränser och språk och olika levnadssätt blandades friskt. Det fanns stora sociala och ekonomiska skillnader mellan människor då som nu och även de ofria – trälarna – var många. Religionen betydde mycket och under vikingatiden fanns det många sätt att förhålla sig till det gudomliga. Asagudarna betydde mycket, liksom andra slag av väsen. Kristendomen växte i storlek och styrka under just den här epoken. Allt detta vill vi berätta om utan att glorifiera, men för att skapa perspektiv på hur det var och hur det blivit som det har blivit i våra nordiska samhällen.

Vår grundsyn innebär att vi välkomnar alla att ta del av det vi har att visa upp och berätta om, oavsett var de själva kommer ifrån. Vi är aktiva medlemmar i det digitala nätverket Vikingar mot rasism och vi verkar för att alla skall bemötas med värme, vänlighet och värdighet hos oss.

I styrelsen sitter:

Ordförande Peter Olausson

 Vise ordförande Tomas Björemo
Sekreterare Pernilla Wiss

Kassör Lars Andersson

Magnus Mellgren

Marcus Timberg

Alexander Madsen

Tommy Kåberg

Christer Jansson

   


     Organisationsnummer 874400-8023