Covid-19
For information in English, please scroll down

ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ

Svenska

Vikingacentret följer de restriktioner som vi måste följa och rättar oss efter ändringar som sker allt eftersom utveckling av virus går åt olika håll, så som begränsat antal personer i byggnaden, avstånd, handsprit tillgängligt m.m.

Vi hoppas även att våra besökare respekterar restiktioner som gäller.

Vad kan du som besökare tänka på angående restriktioner:

 • Ta med dig regnkläder eller paraply om det ser ut att bli dåligt väder, vid restriktioner av antal personer i byggnaden kan vi tyvärr inte ha folk som hänger inomhus för att skydda sig mot regnet, detta orsakar att vi får kö utomhus och förhindrar att andra kan komma in eller att vi måste säga åt folk att gå ut, det blir otrevligt för alla.

 • Beroende på vilka ändringar som sker kanske vi inte får servera kulglass eller varm mat, i vårt cafe brukar vi ha smörgåsar, men om ni önskar något mer mättande så kan ni ta med mat om vi inte får servera varm mat, ni får äta medtagen mat på våran uteservering och vi har även en micro om ni önskar värma mat. Ni kan alltid ringa innan besök för att höra vad som gäller i vår servering!
  0533-303 20
  073-0394995

 • Vi har handsprit på ett flertal ställen, men ta gärna med en flaska själv.

 • Och givetvis det vanliga vi hört i 2 år, tvätta händerna, stanna hemma om du känner dig sjuk, håll avstånd, hosta och nys i armveck!

ᚡᛁᚴᛁᚿᚵᛆᛚᛂᛑᛂᚿ

English

The Vikingcenter follows the restrictions we have to follow and corrects our methods according to legal changes as the virus develops in different directions, such as limited amount of people within our main building, keeping distance, hand sanitizer available etc. we also hope out visitors will respect the restrictions put in place.

What can you as a visitor keep in mind regarding restrictions:

 • Bring rain clothes or umbrella if it looks like it will be bad weather, if there's restrictions with how many people we can have in our main building we unfortunatly can't have people huddle inside to protect themselves from the rain, this will cause a queue outdoors that prevents people from coming inside or we have to tell people to leave, it will not be a nice situation for anyone involved.

 • Depending on what changes are put in place, we may not be able to serve scooped ice cream or hot food, in our cafe we usually serve sandwishes, but if you want something more filling you can bring your own food if we cannot serve a proper meal, you can eat your own food on our terrace and we do have a microwave if you wish to warm up food. You're welcome to call to ask about our current foodserving!
  +4673-0394995

 • We have handsanitizer on several places, but it's good if you also bring your own.

 • And of course what we've heard for 2 years, wash your hands, stay at home(or hotel, camp, where you may live) if you feel sick, keep distance, cough and sneeze in your arm!