Vikingaleden

En uråldrig vattenled


Klicka på kartan för att förstora.
Byälvens och Glafsfjordens vattensystem i västra Värmland kallas populärt för Vikingaleden. Namnet anknyter till en rad fornlämningar från järnålder och vikingatid i dalen. Här finns de (minst) fyra kungshögarna, ca 1500 år gamla och aldrig utgrävda. Här finns gravfält och fornborgar och fynd av smitt guld in samma epok. Utgrävningar i Sund (i nuvarande Säffle) och Högsäter har avslöjat rester av husanläggningar – den i Högsäter har daterats till 300-talet. Också ortnamnen i dalgången påminner om ett ursprung i vikingatid eller långt dessförinnan.

Så kan man drömma sig bort till andra tider i västra Värmland när vattnet förenade bygder och båtar av olika slag var allmänna kommunikationsmedel. Så var det länge i vattensystemet Glafsfjorden - Byälven. Från 1600-talet användes farleden i stor omfattning för transporter av järn från de många järnbruken. Senare kom ångan och passagerarbåtarna. Trafiken av fritidsbåtar genom Säffle kanal och vattenleden är än idag betydande - men nyttotrafiken är det slut med. Arvika är och förblir dock Sveriges innersta hamn.

Föreningen Vikingaleden har sitt säte i socknen Gillberga inom Säffle kommun, med Nysäter som centrum. Hit är det ca 6 mil från, Karlstad, 18 mil från Oslo, 23 mil från Göteborg och 35 mil från Stockholm.

Turistnäringen i dalgången är väl utbyggd och erbjuder bland annat naturupplevelser både sjöledes och i stora skogar genom vildmarksområdet Glaskogen.