Vapenregler

Regler för bärande av sidovapen.

Bärande av sidovapen typ svärd, dolk/kniv eller yxa är endast tillåtet i samband med tidstypisk klädsel och deltagande i arrangemanget.

För bärande av svärd skall bäraren vara över 15 år samt svärdet vara i slida och ej öppet i bälte på sådant sätt att det kan innebära risk för skada på bäraren eller annan person.

Vid bärande av yxa som sidovapen skall yxan vara försedd med eggskydd och/eller bäras så att skada ej kan uppkomma på annan person.

Bärande av spjut eller hillebard får endast ske av därtill utsedda personer som bör vara över 18 år,

För att medverka vid uppvisning i strid eller annat arrangemang där vapen används skall den medverkande vara över 18 år. Uppvisningen skall vara godkänd av arrangören.

Tillsägelse om handhavandet av vapen, från av arrangören bemyndigad personal, måste ovillkårligen åtlydas, arrangören har rätt att förbjuda enskild person att bära sidovapen om detta anses nödvändigt.

Styrelsen