Della, fosterdotter till Korp-Erik och Inga. Korp-Erik fann henne klängande vid spillrorna av ett okänt skepp ute i Västerhavet när hon var ett litet barn. Erik och Inga tog henne som fosterdotter och kallade henne Trasa, eftersom hon var klädd i trasor när hon blev räddad. Själv nämnde hon sig Della, men ingen vet om det var hennes riktiga namn eller bara ett koltbarnsord på ett främmande språk. Della är vänsäll, men rask i kämpalekar och hirdmännens like. I ravkrok har hon ingen överman i hela Värmaland. Hon är fostrad som sköldmö och är hövding Orms fästekvinna.