Tjäre-Sven, fri krigare. Sven är timmerman och skicklig i alla hantverk. Hans är bragden att stjäla kunskapen om att göra tjära ur stubbar från Surt, eldjättarnas kung. Om detta handlar Tjäre-Svens saga. Skalden Truls den trötte säger så i Surtsdrapa:

Svarte Surts svärd
svingade Sven
tvingade trollen från
tråget med törsaft
Svarthonungs trolldom
tyder den trogne
i Byälvens bygder.

Svens husfru heter Dagny den dejliga
.