Orm, son till Orm starke, hövding i Gladhem.

Orm är en krigare som också har talets gåva.

Han kom till Värmaland från det fjärran Island och han känner sagorna om havet och om berget som sprutar eld som en väldig drake. Orms lägereld brinner alltid och han räknas som vänsäll och en god gåvornas givare.

Orm sliter Gladhems alla tvister vid tinget på högen, men lyssnar gärna på åldermannens råd – goda liksom mindre goda, och en del av dem dyra.