Nagib smed är järnets och träets vän och skeppets väktare.