Smörtungas husfru är Liv lekare. Hon är barnslig till sinnet och hennes är vallen, där gräset växer och solen lyser och gamla och unga vikingar prövar sina krafter och färdigheter mot varandra i kämpalekar och i skaktaveltävlan. Liv kommer från svearnas bygder, där högkungarna råder, men har funnits i värmernas skogar lika länge som skogsrået och älgen. Liv är vänsäll, om än föga fridsam. Hennes tunga är skarp som Egil Grymkäfts vassaste klinga.