Jörgen Allråde, gästhövding. Jörgen kristnades av tyska präster när han var ett värnlöst barn och fick så sitt namn. Nu bär han både korset och hammaren. Han är en väldig viking och mest på härnadståg i västerled. När han kommer till Gladhem med sitt folk stundar stora gillen.