Harald Snéskägg är en av hirdmännen och även son till völvan Hallgerd. En krigare som farit öster ut och nu kommit tillbaka hem till sin mor och bror.