Hallgerd, Gladhems völva, husfru i Völvastugan uppe på Korpåsen. Hallgerds ursprung talar man inte om när det är ljust och folk utifrån kan höra. Men ryktena går om att hon alltid funnits och alltid kommer att finnas, och de finns som undrar vilka hennes gudar är. Hallgerd tyder ödesväven – och hon kan dra i trådar som påverkar människors nutid och framtid. Henne fruktar därför alla, också Chop-Chop, bärsärken, som annars inte lärt sig vad fruktan är (eller hur det stavas). ”När Hallgerd galer över Gillbergas dal slutar klockorna att ringa.” (Gammalt vikingatalesätt)