Hugg-Gorm, hövding Orms träl. Gorm är ett krigsbyte från Danmark och mumlar på främmande tunga medan han bär vatten och ved eller hjälper till med andra göromål i byn. Hur han har fått sitt tillnamn finns det flera sagor om och om någon är sann vet väl bara Gorm själv. Kanske heter han så för att han dräpte Kila-Ulvs träl med huggormsetter som han blandat i ölstånkan under julagillet, kanske för att han får leva med hugg och slag av andra om han inte är rask nog med sina sysslor.