VikingaledenEn ideell förening

Föreningen Vikingaleden är en ideell förening som startades 1993 av ett antal vikingaintresserade eldsjälar i Nysäter med omnejd. Mellan 1995 och 1998 byggde man vikingaskeppet Glad av Gillberga med gamla metoder efter en förlaga av ett danskt skepp. Antalet medlemmar ökar hela tiden och 2008 är antalet runt 250 st. De flesta medlemmar bor i Värmland och Dalsland men det finns även medlemmar i andra delar av vårt avlånga land, och på andra ställen runtom i världen. Föreningen Vikingaleden verkar för att sjöleden Vikingaleden med kringliggande bygder i Glafsfjordens och Byälvens vattenområden utvecklas som kultur- och turistområde. Föreningen vill även väcka allmänhetens intresse för historien i hembygden som en resurs i nuet och för bygget av framtiden. Som medlem i föreningen hjälper du till att bidra med att bevara ett kulturellt och historiskt arv. Som medlem får du också vara med på våra aktiviteter såsom rodder, seglatser och läger.

Medlemsavgift:
100 kr/person
200 kr/familj
300 kr/företag Självklart får du även stödja föreningen med större eller mindre bidrag. Båthuset, Nysäter

661 95 Värmlands Nysäter
Tel: 0533-310 66
E-post: foreningen@vikingaleden.se
Postgirokonto: 407 08 45-5