Erik den dimmige, skeppstimmerman och hövitsman. Erik är en godmodig man, som slår hårt med hammaren och yxan endast när det verkligen krävs. Han är en av Glads skapare och känner alla trädslag till namn och egenskaper. Erik är den som svarvat pluggen från själva Gillbergaenen och fäst den i skeppets stäv. Som sjöman är han alltid att lita på, vad än andra må säga om att bli vilse på älven trolska sommarnätter. Men fråga Erik om dimma och en bekymrad rynka visar sig i pannan.