Chop-Chop, Gladhems bärsärk, uppgrävd ur ett myrhål av Korp-Erik och hans huskarlar när de var ute på slåtter utåt Edsleskogen till. Fastän Chop-Chop hörde hemma där tog de honom med till Gladhem och lärde honom människors seder. Den läran går han i än. Chop-Chop bär skinn, sköld och yxa och går framåt i varje strid utan en tanke på faran – ja, utan en tanke alls. Han är Korp-Eriks och mjödhornets trogne vän.