Broder Christoffer, vilsekommen munk, på vandring i Nordanlandens alla bygder för att sälja syndernas förlåtelse och skaffa penningar till påven i Romaborg – eller kanske för att få stilla hungern och törsten i närmaste stekarhus?